Steinmetz, Haring, Gurman & Co.

בית המשפט קבע: למרות זכויות היוצרים, המשורר יוסי גיספן לא יקבל פיצוי מהום סנטר על המשפט "מי שמאמין לא מפחד".

SHG פברואר 19 2023

בית המשפט קבע: למרות זכויות היוצרים, המשורר יוסי גיספן לא יקבל פיצוי מהום סנטר על המשפט "מי שמאמין לא מפחד".
תודה לעורכי הדין משה ברהוד ובני אשכנזי ממשרדנו, שייצגו וליוו את הום סנטר בתביעה זו ובתובענות רבות נוספות של קהל לקוחות המשרד, במקצועיות ובמסירות.
לכתבה >> bit.ly/3HvgmLK

Related articles

מים שקטים חודרים עמוק – אנו מבקשים לברך את מקורות – Mekorot, חברת המים הלאומית ולקוח המשרד, בהתקשרות בחמישה הסכמים חדשים

גם בימים בהם דבר לא מובן מאליו, השלים משרדנו ליווי של סבב גיוס A מוצלח שבו גייסה MDi-Health סך כולל של 20 מיליון דולר

משרדנו שמח לבשר שרשת Alliott Global Alliance, בה משרדנו חבר, זכתה להיכלל בדירוג קבוצת האיכות העליונה בדירוג רשתות משרדי עורכי הדין הבינלאומיות.