Steinmetz, Haring, Gurman & Co.

גאים לשוב ולהשתתף שנה נוספת בפורום בכירי שוק ההון והפיננסים לשנת 2023, בחסות Duns 100 – דירוג החברות המובילות בישראל

SHG פברואר 19 2023

במסגרת הפורום דנו בכירי הענף בנושאים השוטפים המעסיקים את מרביתנו – גל התייקרויות במשק ועליית הריבית המשפיעה על כולנו, ההאטה בפעילות ענפי ההייטק והנדל"ן, פעילות ענף האשראי החוץ בנקאי, השינויים ברמת הסיכון של ענפים נבחרים והאתגרים לשנת 2023 – בלימת האינפלציה אל מול השלכות העלאות הריבית, אופן טיפול הממשלה החדשה באתגרים הכלכליים והשלכות המהפכה המשטרית על כלכלת ישראל.
תודה על פורום מרתק, ושמחנו להשתתף 🫱🏻‍🫲🏽
כן ירבו!

Related articles

התובע מהאג נפגש עם משפחות נרצחי הטבח

גם בימים טרופים אלו, ממשיכים בעשייה כמה שניתן. משרדנו גאה ללוות את חברת ICR ישראל-קנדה וראם מגורים

מלחמת חרבות ברזל – המדריך המקוצר לעובד ולמעסיק