Steinmetz, Haring, Gurman & Co.

משרדנו שמח לבשר שרשת Alliott Global Alliance, בה משרדנו חבר, זכתה להיכלל בדירוג קבוצת האיכות העליונה בדירוג רשתות משרדי עורכי הדין הבינלאומיות.

SHG פברואר 19 2023

דירוג איכות זה, הנעשה על ידי Chambers and Partners של מובילי שוק גלובליים לשנת 2023, הוא תוצאה של אוסף הדירוגים של כל המשרדים החברים ברשת ושל העבודה הטובה של עורכי הדין החברים במשרדים חברי הרשת.
אנו גאים להיות משרד עורכי הדין המייצג את הרשת באופן בלעדי בישראל ולהציע ללקוחותינו את מגוון השירותים שמציעים רשת המשרדים הגלובלית החברים ברשת.
שמחים וגאים בשיתוף הפעולה המבורך ומודים לעובדי המשרד על עבודתם המעולה וללקוחותינו על האמון שתוצאותיהם זוכים להכרה בינלאומית🫱🏻‍🫲🏽

Related articles

מים שקטים חודרים עמוק – אנו מבקשים לברך את מקורות – Mekorot, חברת המים הלאומית ולקוח המשרד, בהתקשרות בחמישה הסכמים חדשים

גם בימים בהם דבר לא מובן מאליו, השלים משרדנו ליווי של סבב גיוס A מוצלח שבו גייסה MDi-Health סך כולל של 20 מיליון דולר

גאים לשוב ולהשתתף שנה נוספת בפורום בכירי שוק ההון והפיננסים לשנת 2023, בחסות Duns 100 – דירוג החברות המובילות בישראל