Steinmetz, Haring, Gurman & Co.

משרדנו שמח לבשר שרשת Alliott Global Alliance, בה משרדנו חבר, זכתה להיכלל בדירוג קבוצת האיכות העליונה בדירוג רשתות משרדי עורכי הדין הבינלאומיות.

SHG פברואר 19 2023

דירוג איכות זה, הנעשה על ידי Chambers and Partners של מובילי שוק גלובליים לשנת 2023, הוא תוצאה של אוסף הדירוגים של כל המשרדים החברים ברשת ושל העבודה הטובה של עורכי הדין החברים במשרדים חברי הרשת.
אנו גאים להיות משרד עורכי הדין המייצג את הרשת באופן בלעדי בישראל ולהציע ללקוחותינו את מגוון השירותים שמציעים רשת המשרדים הגלובלית החברים ברשת.
שמחים וגאים בשיתוף הפעולה המבורך ומודים לעובדי המשרד על עבודתם המעולה וללקוחותינו על האמון שתוצאותיהם זוכים להכרה בינלאומית🫱🏻‍🫲🏽

Related articles

התובע מהאג נפגש עם משפחות נרצחי הטבח

גם בימים טרופים אלו, ממשיכים בעשייה כמה שניתן. משרדנו גאה ללוות את חברת ICR ישראל-קנדה וראם מגורים

מלחמת חרבות ברזל – המדריך המקוצר לעובד ולמעסיק