Steinmetz, Haring, Gurman & Co.

חדשות החברה

עדכונים אחרונים על הפעילות שלנו

למשרד עו"ד שטיינמץ, הרינג, גורמן ושות' ניסיון רב ומוכח במגוון תחומי המשפט האזרחי, בישראל ובעולם.

מים שקטים חודרים עמוק – אנו מבקשים לברך את מקורות – Mekorot, חברת המים הלאומית ולקוח המשרד, בהתקשרות בחמישה הסכמים חדשים

גם בימים בהם דבר לא מובן מאליו, השלים משרדנו ליווי של סבב גיוס A מוצלח שבו גייסה MDi-Health סך כולל של 20 מיליון דולר

משרדנו שמח לבשר שרשת Alliott Global Alliance, בה משרדנו חבר, זכתה להיכלל בדירוג קבוצת האיכות העליונה בדירוג רשתות משרדי עורכי הדין הבינלאומיות.