Steinmetz, Haring, Gurman & Co.

אירית ילון

SHG דצמבר 22 2021

אירית עוסקת במו"מ ובניסוח של הסכמים מסחריים מורכבים.

היא מתמקדת בליווי השקעות של גופים מוסדיים ומשקיעים פרטיים בנכסים, בישראל ובחו"ל, בין כהשקעות ישירות ובין באמצעות מכשירי השקעה, כגון קרנות PE.
בנוסף מלווה התקשרויות של גופים מקומיים בנושאים שונים, לרבות במכרזים.

אירית הינה בוגרת של אוניברסיטת תל אביב במשפטים ובפסיכולוגיה. חברה בלשכת עוה"ד בישראל משנת 1986.

דוברת עברית ואנגלית.

Related articles

משרדנו שמח לבשר שרשת Alliot Global Alliance, בה משרדנו חבר, זכתה להיכלל בדירוג קבוצת האיכות העליונה בדירוג רשתות משרדי עורכי הדין הבינלאומיות.

גאים לשוב ולהשתתף שנה נוספת בפורום בכירי שוק ההון והפיננסים לשנת 2023, בחסות Duns 100 – דירוג החברות המובילות בישראל

בית המשפט קבע: למרות זכויות היוצרים, המשורר יוסי גיספן לא יקבל פיצוי מהום סנטר על המשפט "מי שמאמין לא מפחד".