Steinmetz, Haring, Gurman & Co.

דני הרינג

SHG דצמבר 22 2021

דניאל הרינג נמנה על מייסדי משרד שטיינמץ, הרינג, גורמן ושות' והוא עומד בראש מחלקת הנדל"ן במשרד. בעשרות שנות פעילותו, רכש הרינג מומחיות בתחום הנדל"ן וצבר ידע ממאות עסקאות בתחומי הנדל"ן מסחרי/משרדי/מגורים וכן בעסקאות מימון נדל"ן, רכישה ומכירה של נכסים בהיקפי שווי גדולים.

על לקוחותינו נמנים פרטיים, חברות ציבוריות ופרטיות ורשויות מקומיות.

להרינג מומחיות מיוחדת בהשקעות נדל"ן ובניהול נכסים.

דניאל הרינג סיים את לימודיו באוניברסיטת תל אביב, הינו חבר בלשכת עורכי הדין בישראל וכן, רשום כיועץ משפטי במדינת ניו יורק, ארה"ב.

Related articles

משרדנו שמח לבשר שרשת Alliot Global Alliance, בה משרדנו חבר, זכתה להיכלל בדירוג קבוצת האיכות העליונה בדירוג רשתות משרדי עורכי הדין הבינלאומיות.

גאים לשוב ולהשתתף שנה נוספת בפורום בכירי שוק ההון והפיננסים לשנת 2023, בחסות Duns 100 – דירוג החברות המובילות בישראל

בית המשפט קבע: למרות זכויות היוצרים, המשורר יוסי גיספן לא יקבל פיצוי מהום סנטר על המשפט "מי שמאמין לא מפחד".