Steinmetz, Haring, Gurman & Co.

חן גרינס

SHG דצמבר 22 2021

חן עוסקת בתחום הנדל"ן ומלווה חברות רבות בעסקאות מקרקעין לסוגיהן כגון פרויקטים של בנייה למגורים ומסחר, השכרה, עסקאות קומבינציה, הסכמי מכר ורכישה, מימון פרויקטים ומתמחה בעיקר בפרויקטים מסוג התחדשות עירונית (פינוי בינוי ותמ"א 38) במסגרתם מייצגת גם את בעלי הזכויות במקרקעין.

לחן ניסיון והתמחות בייצוג לקוחות המשרד מול גורמים ממשלתיים ובכלל זה רשות מקרקעי ישראל, לשכת המפקחת על המקרקעין ולשכת רישום המקרקעין, רשות המיסים ורשויות מוניציפליות וכיו"ב.

השכלה

LL.B. במשפטים והתמחות בממשל דיפלומטיה ואסטרטגיה בחטיבת הטרור. אוניברסיטת רייכמן, הרצליה, 2015

חברה בלשכת עורכי הדין בישראל משנת 2016

Related articles

מים שקטים חודרים עמוק – אנו מבקשים לברך את מקורות – Mekorot, חברת המים הלאומית ולקוח המשרד, בהתקשרות בחמישה הסכמים חדשים

גם בימים בהם דבר לא מובן מאליו, השלים משרדנו ליווי של סבב גיוס A מוצלח שבו גייסה MDi-Health סך כולל של 20 מיליון דולר

משרדנו שמח לבשר שרשת Alliott Global Alliance, בה משרדנו חבר, זכתה להיכלל בדירוג קבוצת האיכות העליונה בדירוג רשתות משרדי עורכי הדין הבינלאומיות.